Hvor farligt er affaldet egentligt i naturen?

Grafen viser de forskellige officielle skraldefraktioner i Danmark og hvor farlige de samt deres nedbrydningstider
Som man kan se i visualiseringen er skraldetyper fra fraktionen plast hovedsaligt de der har den farligste værdi.
de skraldtyper der ligger længst til højre og øverst vil typisk være værst for miljøet.

For at vurdere hvilke produkter, der er farligst har vi lavet en farlighedsfaktor, som sætter farligheden på en skala
mellem 1 og 5, hvor 1 er mindst farlig og 5 er mest farlig. Dette er lavet som en subjektiv vurdering på baggrund af
farlighed for dyreliv og naturen.

OBS: Der er mange måder at kategorisere affald på. Fraktioner er én måde. De enkelte affaldsfraktioner er kendetegnet
ved at have nogle bestemte stoflige kendetegn eller kvaliteter, som gør det økonomisk, ressourcemæssigt eller miljømæssigt
fordelagtigt at behandle dem særskilt.